Perined-cijfers en RIVM-rapport aan Tweede Kamer aangeboden

Geplaatst op 7 december 2020

Vandaag zijn de hoofdlijnen van de Perined-cijfers over 2019 en het rapport “Beter weten: een beter begin” van het RIVM door de minister van VWS met een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het RIVM-rapport laat zien dat de babysterfte tussen 2008-2015 is gedaald. Vanaf 2015 is er echter sprake van stagnatie. De Perined-cijfers bevestigen dit beeld. In het RIVM-rapport wordt benoemd dat de stagnerende babysterfte met veel factoren te maken heeft, waaronder leefstijl van de aanstaande moeder, maar ook sociale factoren, zoals laaggeletterdheid, taalachterstand en armoede zijn van invloed. Sommige risicofactoren (obesitas, niet-westerse herkomst van de moeder) nemen toe.
Een uitgebreidere samenvatting van het RIVM-rapport is terug te vinden op de website van het CPZ: Rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg.

Hoewel we als geboortezorg sinds 2008 verschillende activiteiten en maatregelen hebben genomen en de kwaliteit en samenwerking is verbeterd, zijn we er nog niet. Het RIVM-rapport laat zien dat een intensivering op de ingezette activiteiten nodig is, evenals een verbreding en verbinding naar het sociaal domein. Ook de versteviging van de VSV’s wordt door het RIVM genoemd en de noodzaak van een passende bekostigingsstructuur.

Eerste reactie NVOG
Wij herkennen dat intensivering op een aantal ingezette acties hard nodig is en zien als belangrijk onderdeel hiervan het doorvoeren van een vorm van integrale bekostiging. Met integrale bekostiging krijgt de samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen een extra impuls die hard nodig is en daarmee zal de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit laatste is wat ons betreft het uitgangspunt. Met integrale bekostiging gaan we uit van één portemonnee en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit in de hele keten. Wij zien bij realisatie kansen in waardegedreven zorg.

Naast meer aandacht voor de implementatie van reeds verricht onderzoek en een snelle vertaling naar multidisciplinaire richtlijnen is ook meer onderzoek nodig naar bewezen effectieve behandelingen t.a.v. preventie van vroeggeboorte en effectieve preventieve interventies voor en tijdens de zwangerschap. Tot slot is reductie van de genoemde risicofactoren essentieel waarbij ook andere partijen dan de geboortezorg aan zet zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de eigen bijdrage voor poliklinische bevallingen en kraamzorg.

Vervolg
Partijen hebben nog niet eerder dan vandaag kennis kunnen nemen van het RIVM-rapport en beraden zich nu op de inhoud van het rapport. De minister van VWS nodigt alle partijen uit om in het nieuwe jaar met elkaar te komen tot verbetervoorstellen.

Meer actueel