NVOG-toelichting op media-aandacht rond maagdenvlieshersteloperaties

Geplaatst op 19 februari 2020

De NVOG is van plan is het huidige standpunt over maagdenvlieshersteloperaties samen met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) aan te passen, om de handelwijze voor artsen bij een verzoek om maagdenvliesherstel scherper te formuleren en te verduidelijken. Het huidige uitgangspunt is dat artsen de ingreep niet uitvoeren, tenzij de veiligheid van de vrouw in het geding is. Daarvoor wil de NVOG artsen betere handvatten geven. Artsen gaan in ieder geval het gesprek aan met de vrouw die om deze ingreep verzoekt, lichten de vrouw voor over de misverstanden over nut en noodzaak van deze ingreep en verstrekken informatie over minder ingrijpende alternatieven.

Meer actueel