Actie Geboortebeweging Genoeg Gezwegen

Geplaatst op 30 november 2021

De Geboortebeweging organiseert dit jaar voor de derde keer de actie ‘Genoeg Gezwegen’. Dit keer vragen zij vrouwen direct een (anonieme) ansichtkaart te sturen naar de zorgverlener bij wie ze een negatieve bevalervaring opdeden. De NVOG herkent en erkent de geschetste problematiek en vindt het belangrijk dat zorgverleners hierop reflecteren. De gekozen vorm van de actie dit jaar vinden wij echter minder constructief. In eerdere jaren werden de inzendingen van de actie #genoeggezwegen weliswaar (alleen) op social media gedeeld, maar onze indruk was dat het ook op de werkvloer de nodige aandacht kreeg. Nu worden vrouwen opgeroepen om een kaartje te sturen naar de zorgverlener die heeft bijgedragen aan hun traumatische ervaring – dat kan als ‘mededeling’ of als verzoek om een gesprek, en kan met naam en toenaam of anoniem. Juist vanwege de cruciale rol van communicatie bij deze problematiek is een kaartje dat – veelal zonder afzender – bij een gynaecoloog, verloskundige of andere geboortezorgverlener op de mat ploft volgens ons ongelukkig gekozen. Met name bij het anonieme kaartje kan men niet in gesprek gaan. Dit helpt de zorgverlener niet in het verkrijgen van inzicht in wat er is misgegaan, en het helpt de cliënte niet bij het kunnen bespreken van haar ervaring. Op deze manier schiet deze actie dus wat ons betreft haar doel voorbij. Wij roepen de cliënten daarom op om geen anoniem kaartje, maar een Let’s Talk- kaartje naar de zorgverlener te sturen om daarna samen het gesprek aan te gaan.

Meer actueel