Aandacht voor acute onverwachte postnatale collaps pasgeborene

Geplaatst op 28 juli 2017

De Inspectie voor de gezondheidszorg vraagt (zie ook artikel NTvG) [1] zorgverleners om zich bewust te zijn van de condities waaronder huid-op-huid contact veilig kan plaatsvinden, en vraagt om aandacht voor de protocollen in dezen.

Acute onverwachte postnatale collaps

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) ontving in korte tijd twee meldingen van ziekenhuizen incidenten met een bijna identieke inhoud. Beide meldingen beschrijven een Sudden Unexpected Postnatal Collaps (acute onverwachte postnatale collaps) resulterend in asphyxie en overlijden van een (voorheen gezonde) pasgeborene. De acute onverwachte postnatale collaps ontstond tijdens ongeobserveerd huid-op-huidcontact korte tijd na een ongecompliceerde partus.

Voor het gehele bericht zie deze bijlage: Acute postnatale collaps

[1] Ref: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D171: “Huid-op-huidcontact en borstvoeding na de geboorte niet altijd zonder risico” Klinische les. P. Matthijsse, B. Semmekrot en K. Liem.

Meer actueel