Academisering verloskundigen

25 juni 2017

De afgelopen drie jaar heeft de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) de NVOG betrokken bij haar plannen om een academische opleiding voor verloskundigen te initiëren, waarbij de vraag aan de NVOG was of wij een dergelijk traject zouden kunnen steunen.

Naast dat er gesprekken zijn geweest en invitational conferences door de AVAG georganiseerd, heeft de AVAG een position paper “(academische)-masteropleiding verloskunde” geschreven. De NVOG heeft zich hierover beraden en het draagvlak binnen de vereniging getoetst. Hiervoor is de position paper o.a. voorgelegd aan de Pijler Foetomaternale Geneeskunde en de BBC.

Met deze input heeft het NVOG-bestuur besloten dat het een traject waarbij het streven is dat alle verloskundigen academisch worden opgeleid, nu niet kan steunen. Zie hiervoor ook deze brief: Reactie NVOG academisering KV opleiding.

Specifiek zoeken?