Leeftijdsgrens voor IVF met donoreicel omhoog tot 50 jaar

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is verheugd dat vrouwen tot vijftig jaar straks in aanmerking komen voor een ivf-behandeling met een donoreicel of een eicel die voor hun 43e is geoogst. Op dit moment ligt de leeftijdsgrens bij 45 jaar. Minister Edith Schippers (VWS) steunt hiermee ons advies hierover.

Het standpunt van de NVOG "vergroot de keuzemogelijkheden voor vrouwen en stellen om hun kinderwens toch in vervulling te zien gaan", aldus de minister. Hierdoor wordt de kans verkleind dat iemand voor een dergelijke behandeling naar het buitenland moet. Aan de vergoeding verandert niets. Vrouwen tot en met de leeftijd van 43 jaar krijgen de ivf-behandeling vergoed.

"We zijn er erg blij mee. We kunnen vrouwen die om welke reden dan ook niet eerder zwanger zijn geworden met hun eigen eicellen nu tot hogere leeftijd behandelen met behulp van eiceldonatie. Wel vinden we het van belang dat voor deze vrouwen een goede individuele risico-inschatting wordt gemaakt voordat ze behandeld worden", aldus Annemiek Nap, woordvoerder namens de werkgroep die het advies heeft uitgebracht.

Wat gaat er nu precies veranderen?
Vrouwen die zwanger willen worden na eiceldonatie konden tot nu toe tot hun 45e een terugplaatsing van een embryo dat was ontstaan na eiceldonatie terugkrijgen. Vrouwen die IVF hadden ondergaan - waarbij embryo's die niet meteen waren teruggeplaatst, werden ingevroren - konden deze ook tot hun 45e terug laten plaatsen.
Voor beide groepen vrouwen geldt dat embryo's nu tot een leeftijd van 50 jaar (dus tot en met 49) kunnen worden teruggeplaatst, mits de risico's van een zwangerschap acceptabel worden geacht. IVF met de eigen eicellen van een vrouw blijft mogelijk tot aan het 43e jaar. Dit verandert niet.
De NVOG blijft wel benadrukken dat een zwangerschap niet onnodig moet worden uitgesteld. De kans op een zwangerschap neemt af met het stijgen van de leeftijd. Als een vrouw er klaar voor is, moet ze haar zwangerschap niet uitstellen. Maar soms loopt het leven anders dan gepland. En dan is het goed dat er mogelijkheden zijn zoals eiceldonatie, waarbij je met eicellen van een andere (jongere) vrouw toch nog zwanger kan worden.

Brief minister aan de Eerste Kamer ivm leeftijdsgrens IVF met donoreicel
Standpunt NVOG

NVOG ledenboek

Het ledenboek is digitaal te raadplegen op de volgende link...

Lees meer
NVOG nieuws

Het nieuws vanuit de leden van de NVOG is digitaal te raadplegen op de volgende link...

Lees meer
Contact Bureau NVOG

Postbus 20075, 3502 LB Utrecht Mercatorlaan 1200, 6e etage, B-kant, 3528 BL Utrecht T: 030 - 28 23 812 E: info@nvog.nl

Lees meer