Welkom op de Voorlichtingspagina's van de NVOG

_DSC5028.jpg

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, obstetrische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van deze specialismen en hun beroepsbeoefenaren.
Hoewel de NVOG geen patiëntenvereniging is, ziet zij het wel als haar taak om patiënten en hun verwanten van de nodige informatie te voorzien. Op deze site kunt u dan ook terecht voor alle patiëntenvoorlichtingsbrochures van de NVOG en geven wij een overzicht van links naar relevante websites voor patiënten. Voor onze richtlijnen, standpunten en andere documenten verwijzen wij u naar het kopje 'Vakinformatie'.
Op telefonische of per e-mail gestelde vragen over (individuele) verloskundige of obstetrische problemen of andere vragen van medische aard kunnen wij niet ingaan. Ook kunnen wij geen adviezen geven. Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts, verloskundige of de behandelend gynaecoloog.
Hieronder vindt u (patiënten)voorlichtingsinformatie van de NVOG.

NVOG ledenboek

Het ledenboek is digitaal te raadplegen op de volgende link...

Lees meer
NVOG nieuws

Het nieuws vanuit de leden van de NVOG is digitaal te raadplegen op de volgende link...

Lees meer
Contact Bureau NVOG

Postbus 20075, 3502 LB Utrecht Mercatorlaan 1200, 6e etage, B-kant, 3528 BL Utrecht T: 030 - 28 23 812 E: info@nvog.nl

Lees meer